گرافیک 14:12 جمعه 12 مهر 1398

اطلس انتخابات ایران در 31 استان و 208 حوزه انتخابیه

ایلام با 2 حوزه انتخابیه و 3 نماینده در مجلس شورای اسلامی

Katibe Portall نسخه 3.0.3