یادداشت

play-button
برندکُشی در فرهنگ و سیاست/ از شجریان و ظریف تا فردوسی پور و تختی
play-button
کاربست نورون‌های آینه ای در تبلیغات انتخاباتی
play-button
بررسی دو کمپین انتخاباتی اتاق بازرگانی مازندران از منظر تبلیغات انتخاباتی
play-button
یک میلیارد نفر- رای، در چهل انتخابات
play-button
21 دلیل در مخالفت با استانی شدن انتخابات
play-button
۲۱ دلیل در موافقت با استانی شدن انتخابات
Katibe Portall نسخه 3.0.3