ویدئو

play-button
اهمیت نمادگرایی و نقش آن در انتخابات
play-button
پلن تبلیغات انتخاباتی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
play-button
چگونه بر تصمیم رأی‌دهندگان اثرگذار باشیم؟
play-button
چگونه هیجانات، نتیجه انتخابات را تغییر می‌دهند؟
play-button
اهمیت شناخت مغز انسان از منظر تبلیغات سیاسی/ رأی‌دهندگان چگونه تصمیم می‌گیرند؟
play-button
کاربرد نورومارکتینگ در انتخابات/ اتاق فرمان رأی‌دهندگان کجاست؟
Katibe Portall نسخه 3.0.3